Rosenbehandlinger

Vestegnens Kropsterapi

V. Steen Roed

Terapeutiske berøring


Sådan virker en behandling


Bevidstgørelse gennem kroppen er en stor del af behandlingen. En session hjælper med at få kontakt. Fysisk kan den kontakt bevirke at dine muskelspændinger løsnes og din frie bevægelighed øges. Psykisk kan det bevirke at du slipper vaner, indstillinger og følelser som hæmmer din frihed til at være det menneske du er og leve det liv du ønsker. I en Rosensession oplever du hvordan den fysiske kontakt og afspænding kan lede til større følelsesmæssig indsigt, uden anstrengelse eller mentale overvejelser. Rosenterapeuten arbejder direkte på kroppens muskelspændinger med sine hænder. Berøringens kvalitet er langsom, dybdegående og nærværende. Denne form for berøring, dette møde, inviterer klienten til at give slip og derved kan det, som musklen holder på, blive bevidstgjort.


Jeg ønsker at afhjælpe de spændinger, der begrænser kroppens frie udfoldelse. Dette gør jeg dels via mine hænders arbejde, dels via ord jeg siger, ord der spejler kroppens udtryk og dels via mine måde at være tilstede på med nærvær, respekt og en ikke-dømmende indstilling. Når blokeringerne for vækst slippes, så vil væksten ske af sig selv på den rigtige måde. Kroppen vil selv søge tilbage til sin mest afslappede, mest naturlige position. Det der skaber mulighed for dette er den selvaccept, der kommer ud af den direkte oplevelse i sessionen. Det er selve det at opleve sig selv indefra, der bevirker forandringen. Målet er at blive et mere levende menneske.


Blid og respektfuld berøring, der skaber bro mellem krop, følelser og bevidsthed.

Sådan foregår en behandling


Efter en indledende samtale foregår selve behandlingen på en briks, hvor du ligger i undertøj med et tæppe over. Terapeuten arbejder med sine hænder direkte på kroppen.


I lange perioder af behandlingen vil der være tavshed, således at du kan fordybe dig i den kropslige oplevelse, men ofte vil terapeuten sige nogle ting undervejs, som har noget at gøre med den måde, din krop spænder på. Mine ord er ikke ment som almindelig samtale, men er invitationer til at mærke ind i kroppen. Du er hele tiden velkommen til at sige, hvad du oplever undervejs i behandlingen.


Behandlingen varer 50 - 60 min.


Det er godt at have god tid efter en behandling.


Som regel vil det være en god ide med et forløb af behandlinger, dels fordi man bedre kan slappe af og give slip, når man er bekendt med situationen, og dels fordi spændingerne ofte er bygget op over tid og derfor bedst frisættes over tid.


Terapeuten har tavshedspligt.


Blid og respektfuld berøring, der skaber bro mellem krop, følelser og bevidsthed.Jeg behandler ikke


Personer som er under 18 år

Personer med misbrug

Personer med physiske lidelse

Copyright © All Rights Reserved